La Diputacio de Tarragona va atorgar un ajut per accions destinades a prevenció d'incendis forestals.

20/07/2021 Medi Ambient

La Diputacio de Tarragona va atorgar un ajut per accions destinades a prevenció d'incendis forestals.

El passat 1 de desembre de 2020 Diputació de Tarragona va atorgar a l’ajuntament una subvenció per finançar una actuació destinada a la prevenció d’incendis, en concret pels treballs de neteja de la franja perimetral de la urb. Mas Mateu, per import de 11.711,81€.

L’Ajuntament ha executat els treballs durant els mesos de  maig i juny , a traves de l’empresa Bioforestal Buscail SL, i han tingut un cost de 15.065,71€.

 

Menu

Menú principal