S'inicien els treballs de prevenció d'incendis forestals a la urbanització El Mirador del Penedès

16/01/2023 Medi Ambient

S'inicien els treballs de prevenció d'incendis forestals a la urbanització El Mirador del Penedès

PREVENCIÓ D'INCENDIS | FRANJA FORESTAL

Ja s'han iniciat els treballs de prevenció d'incendis forestals a la urbanització El Mirador del Penedès, concretament a la Unitat d'Actuació número 5. La contractació dels treballs ha estat mitjançant un contracte menor, per la qual cosa s'han sol·licitat ofertes econòmiques a empreses del sector, essent l'oferta més avantatjosa la de l'empresa Bioforestal Buscail SL, amb un pressupost d'execució per contracte de 13.837,44€ iva inclòs i s'executa gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona. Aquesta franja forestal consta de 30.000 m². Les actuacions consisteixen en la reducció de la densitat de l'arbrat (pi blanc) i de la distància entre capçades, la desbrossada, la retirada de troncs, la trituració i estassada de les restes de poda. Amb aquests treballs s'espera contribuir en una millora en la prevenció d'incendis al nostre municipi.

Menu

Menú principal