Noticies

24/05/2020 COVID-19
Tot i així es recomana fer els tràmits on-line sempre que sigui possible.
Es podran rebre notificacions al nostre mòbil Android enviades des de l'ajuntament entre altres novetats.
21/05/2020 Transport
Nous horaris del transport públic en Fase1
10/05/2020 COVID-19
Demà, el terme municipal del Montmell pertanyent a la regió sanitària del Camp de Tarragona, entra en la fase 1 del desconfinament
06/05/2020 SERVEIS
Amb motiu de les mesures aprovades pel RD 463/2020, el Decret de la presidència de la Diputació 2020-0000881 i el RDL 8/2020, el President de BASE va suspendre, mitjançant decret número 2020/1190, de data 18 de març (Anunci 2020/4 - BOPT – 20/03/2020), els períodes d’ingrés inclosos al Calendari...
07/04/2020 Actualitat
A causa de la intranquil·litat d'alguns propietaris de segones residències al municipi s'ha fet la petició.
23/03/2020 COVID-19
Serà efectiu a partir del dilluns a les 00.00 hores perquè els Mossos facilitin el pas amb més agilitat Protecció Civil edita un model de Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc d’estat d’alarma per facilitar a tothom acreditar que la mobilitat es fa per 1 de les causes autoritzades...
20/03/2020 COVID-19
Per aquest motiu, a El Montmell, queda suspès el termini de cobrament en voluntària de l'impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), el quart trimestre del 2019 de subministrament d’aigua i el primer trimestre del 2020 de la taxa d'escombraries.
20/03/2020 COVID-19
AVÍS A causa de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de les mesures adoptades per l’Ajuntament del Montmell per a la prevenció i control de la infecció per SARS-Co-2, SE SUSPÈN lareunió convocada pel dia 28 de març de 2020 , que tenia per objecte informar de la situació...

Pàgines

Menu

Menú principal