Noticies

13/02/2023 Ocupació
OCUPACIÓ | MILLOR TAXA D’ATUR EN 16 ANYS Ens plau anunciar que la taxa d’atur al nostre municipi s’ha vist disminuïda fins a nivells que no es veien des del 2007. Com es pot veure en la gràfica, la tendència és continuar baixant tot i que encara estem a nivell alts respecte a la resta de Catalunya...
06/02/2023 SERVEIS
La Diputació de Tarragona va atorgar el passat 22 de març de 2022 un ajut a l’ajuntament del Montmell dins del Programa d’actuació municipal (PAM-programa manteniment-despeses corrents) per import de 30.000€ per contribuir a finançar les despeses del subministrament elèctric de l’enllumenat públic...
03/02/2023 Urbanisme
EQUIPAMENTS MUNICIPALS | EL MIRADOR DEL PENEDÈS Comença una nova etapa per la urbanització El Mirador del Penedès. Després de dos anys de reunions amb els hereus del promotor de la urbanització, el Sr. Jordi Verdaguer, podem comunicar-vos que definitivament els terrenys, i l'edifici de la zona del...
30/01/2023 Hisenda
La Diputació de Tarragona va atorgar el passat 13 de desembre de 2022, dos ajuts per sufragar interessos de crèdits bancaris. Del crèdit subscrit amb CaixaBank l’ajut rebut ascendeix a 972,68€. I del crèdit subscrit amb Banc de Sabadell l’ajut rebut ascendeix a 2037,17€
24/01/2023 Cultura
CULTURA I FESTES | T'hi apuntes? Si ets una persona participativa, que li agrada passar-ho bé en bona companyia, i al mateix temps ajudar i donar un cop de mà en la realització de les diferents activitats de cultura i festes que fem al nostre municipi, tens un lloc al nostre projecte de voluntariat...
19/01/2023 Urbanisme
URBANISME | EL MIRADOR DEL PENEDÈS UA1 El passat dimecres 11 de gener l'ajuntament va aprovar inicialment per Junta de Govern Local el Projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació número 1 de la urbanització del Mirador del Penedès. Aquest projecte és el que ve a substituir l'anul·lat...
16/01/2023 Medi Ambient
PREVENCIÓ D'INCENDIS | FRANJA FORESTAL Ja s'han iniciat els treballs de prevenció d'incendis forestals a la urbanització El Mirador del Penedès, concretament a la Unitat d'Actuació número 5. La contractació dels treballs ha estat mitjançant un contracte menor, per la qual cosa s'han sol·licitat...
09/01/2023 Ensenyament
Avui s'ha iniciat un nou servei d'ampliació de bus escolar per als alumnes empadronats al nostre municipi i que cursen batxillerat de l'institut Coster de La Torre de La Bisbal del Penedès. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no dona aquest servei de transport als alumnes de...
04/01/2023 SERVEIS SOCIALS
SERVEIS SOCIALS | L’Ajuntament del Montmell i la Creu Roja del Baix Penedès signen un conveni de col·laboració anual per promoure les seves activitats socials. Es tracta d’una aportació econòmica de 2.000 euros anuals per actuacions adreçats a programes de cooperació i sensibilització...
04/01/2023 Medi Ambient
BENESTAR ANIMAL | L'Associació Gatogat del Montmelll, amb la col·laboració de l'Ajuntament, ha realitzat un any més una campanya d'esterilització i desparasitació a les colònies de gats abandonats que tenen controlades al municipi. Les actuacions van constar de diverses fases: es van capturar amb...

Pàgines

Menu

Menú principal