Comunicat Consell Comarcal Baix Penedès

17/03/2020 Actualitat

Comunicat Consell Comarcal Baix Penedès

L’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Penedès us informa que no hi
haurà atenció directa per part del personal tècnic del Departament. Tota l’atenció al ciutadà
serà electrònica i telefònica.


En relació amb els processos operatius s’ha considerat la següent forma d’organització:
Hi han habilitats els següents telèfons per si es generen situacions d’urgència.

  • 977157171 Informació general del Consell Comarcal.
  • 977157177 Departament de Serveis Socials, SIAD (Servei d'Informació i

Atenció a la Dona) i temes relacionats amb la violència de gènere i
Immigració.

  • 977157158 Informació infància en risc.

Totes les trucades les recolliran personal administratiu i les derivaran al personal tècnic
referent del cas o programa, i aquest ho gestionarà amb el seu equip.
Tenim les següents bústies de correu habilitades per atendre totes les demandes que arribin
per aquesta via:

  • ubasp@baixpenedes.cat – Serveis Socials Bàsics, SIAD (Servei d'Informació i

Atenció a la Dona) i temes relacionats amb la violència de gènere i Immigració.

  •  eaia@baixpenedes.cat – Infància en risc.
  • igualtat.diversitat.siad@baixpenedes.cat - per els temes relacionats amb la violència

de gènere

  •  ciutadania@baixpenedes.cat per els temes relacionats amb immigració.

Informar-vos que tenim a tots els equips professionals localitzats, connectats i amb totes les
eines disposades per poder fer teletreball i garantir l’atenció a les situacions més
vulnerables, per donar la resposta que la situació actual ens permet.
Els serveis d’ajuda a domicili de les persones més vulnerables (grans i soles), s’estan
realitzant amb normalitat, estem fent el seguiment de les situacions del risc d’infància, i de
les famílies més vulnerables.
Són moments difícils però no tenim cap dubte que amb determinació, esforç, voluntat i seny
arribarem a bon port. Anirem adaptant els procediments de treball com vagin evolucionant
les circumstàncies, i segons les indicacions del Govern Espanyol i del govern de la
Generalitat, demanem comprensió la comprensió de tothom.

Menu

Menú principal