Se suspèn el cobrament de taxes i impostos a El Montmell mentre duri l'estat d'alarma per contenir el Covid-19

20/03/2020 COVID-19

Se suspèn el cobrament de taxes i impostos a El Montmell mentre duri l'estat d'alarma per contenir el Covid-19

Se suspèn el cobrament de taxes i impostos a El Montmell mentre duri l'estat d'alarma per contenir el Covid-19El cobrament de les taxes i impostos municipals queda suspès mentre estigui vigent l'estat d'alarma per contenir el Covid-19. Per aquest motiu, a El Montmell, queda suspès el termini de cobrament en voluntària de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), el quart trimestre del 2019 de subministrament d’aigua i el primer trimestre del 2020 de la taxa d’escombraries.

En aquest sentit, un cop passada la situació es decidiran els nous calendaris de cobrament de les taxes i impostos suspesos i se n'informarà a la població.

La suspensió també afecta als pagaments fraccionats, ajornats i als pagaments personalitzats, i els cobraments que s'havien de fer a partir del dia 20 de març queden posposats fins el dia 30 d'abril.

Així mateix, no s'iniciarà cap procediment de constrenyiment per deutes no abonats en període de pagament voluntari i se suspèn la tramitació dels expedients executius que estaven en curs.

També us informem que mentre duri el confinament, les oficines d'atenció al ciutadà de BASE-Gestió d'Ingressos romandran tancades, però els ciutadans s'hi poden adreçar a través del correu electrònic u.atenciousuaris@base.cat o al telèfon d'atenció a l'usuari 977 253 400.

Menu

Menú principal